Peticion për ndërkombëtarizimin e Çështjes Çame

Çështja e pazgjidhur e Çamërisë, e ngritur për herë të parë nga Shoqata Patriotike “Çamëria” pas rënies së regjimit komunist në Shqipëri, vijon të mbetet argument “par execellence” i shkeljes së rëndë të të drejtave universale të njeriut. Pavarësisht dhunimit të së drejtës për lëvizjen e lirë, gëzimin e pronës dhe kthimin në vendlindjen e të parëve, Çështja Çame vazhdon të mos njihet nga Greqia, ndërkohë që është hequr edhe nga programi qeverisës në Shqipëri.

Për këto arsye, Organizata “Rrënjët Shqiptare” drejtuar nga z. Marko Kepi dhe Shoqata Patriotike “Çamëria” me kryetar z. Hektor Sejko, kanë nisur një peticion që synim kryesor ka ndërgjegjësimin e Perëndimit për Çështjen Çame dhe ndërkombëtarizimin e saj.

Kjo kauzë e rëndësisë thelbësore për kombin shqiptar, kërkon zgjidhje sipas parametrave ndërkombëtarë për të drejtat e popujve dhe territoreve të shkëputura nga kufijtë e shtetit amë.

Pazotësia e përsëritur e udhëheqësve shqiptarë, dhe shpesh herë edhe efektet e zgjatimeve të politikës greke në Shqipëri, kanë bërë që çështja e dhimbshme çame, të mbulohet me harresë nga vetë shqiptarët. Ndërsa, impotenca diplomatike e shtetit shqiptar ka frenuar ndërkombëtarizimin e saj.

Por siç ka thënë Plaku i Urtë i Pavarësisë, Ismail Qemali, “???????????????????????? ????ë ????????????????ë ????????????????????????????????????ë ????ë ????????????????????????”. Më së shumti shqiptarët, që janë spastruar etnikisht e masakruar që nga fillimi gjer në fund të shek. XX, nga Preveza në Mollën e Kuqe, duhet ta kenë mësuar leksionin e madh të shekullit të kaluar: ???????????????????????????????? ???? ????????????????????????????, ????ë????????ë????????????????????!

Ndaj, shtatëdhjetë e shtatë vjet nga gjenocidi grek ndaj popullsisë çame, “Rrënjët Shqiptare” dhe Shoqata Patriotike “Çamëria” kërkojnë nga qeveria greke ndjesë të plotë publike për gjenocidin ndaj çamëve dhe njohjen e së drejtës së pronësisë dhe të kthimit të tyre në vatrat stërgjyshore. Po ashtu, ata ???????????????????????????? ????ë ????????????????????????ë ????ë???? ????????ë????????????????????????ë???????????????????? ???? ????????????ë???????????????????????? ????ë???? Çë???????????????????????? Ç???????????? ???????????? ???????????????????????????????? ???? ????????ë ???????????????????????????????????????? ????ë???? ????????ë????????????????????ë???????????????????????????????????? ???? ????ë???????????? ????????????????????.

????ë???????????????????????? ???? ???????????????????? ????ë ???????????????????????????????????????? ????ë ????????????????????????ë???? “Ç????????ë????????????” ???????????? ????????????????????????????????????ë???? “????????ë????????ë???? ????????????????????????????????????”:

1. Shoqata Patriotike “Çamëria” dhe Organizata “Rrënjët Shqiptare” i bëjnë thirrje qeverisë greke të njohë ekzistencën e 100,000 shqiptarëve që jetojnë sot në Çamëri dhe të të gjitha pakicave të tjera etnike në Greqi. Përkundër faktit se Greqia është anëtare e NATO-s dhe pjesë e BE-së dhe se ka nënshkruar të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, qeveria greke zyrtarisht mohon ekzistencën e shqiptarëve të Çamërisë dhe të të gjitha pakicave të tjera etnike në Greqi. Qytetarët grekë me origjinë shqiptare, turke, maqedonase, vllahe dhe rome nuk gëzojnë një trajtim të drejtë dhe të barabartë sipas ligjit dhe përballen me pengesa të mëdha në ruajtjen e kulturës së tyre dhe ushtrimin e të drejtës së tyre për lirinë e shprehjes dhe të fesë. ???????????????????????????????????????? ????????ë????????????????????ë???????????? ???????????????????? ????’???? ????ë????????????????ë ???????????????????????????? ????????????????????????ë ????ë???? ????????????ë????????????????????????????????????ë????????????ë ???? ???????????? ????ë???? ???????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ????ë ???????????????????????????????? ????ë ????????????????.

2. Shoqata Patriotike “Çamëria” dhe Organizata “Rrënjët Shqiptare” i bëjnë thirrje qeverisë helene të kërkojë ???????????????????? ???????????????????????????? ????ë???? ???????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????ë???????? ????ë Ç????????ë????????????ë, që kulmoi në masakrimin e më shumë se 20 përqind të popullsisë çame, përfshirë burra, të moshuar, gra dhe fëmijë; dëbimin me forcë në Shqipëri dhe Turqi të 35,000 të tjerëve; konfiskimin e mijëra hektarëve tokë në pronësi të shqiptarëve të Çamërisë, si dhe plaçkitjen dhe djegien e fshatrave dhe qyteteve shqiptare nga qershori 1944 deri në mars 1945.

3. Shoqata Patriotike “Çamëria” dhe Organizata “Rrënjët Shqiptare” i bëjnë thirrje qeverisë greke të ????????????????ë ????ë ????????????????????ë???? ???? ????ë ???????????????????????????????????????????? ç????????ë ???????????? ????????????????????????????ë???????????? ????ë ???????????????? ????ë ????ë???????????????? ????ë???? ????’???? ???????????????????????? ????ë ????????????ë???? ???? ???????????????? ???????????? ????ë???? ????’???? ????ë????????????????ë???????????????????????? ????ë???? ????????????????????????????ë ???? ????????????????????ë???????????????????????? ???????????? ????ë ????????????????????????????????. Kjo prek afërsisht 300,000 njerëz. si dhe prona me vlerë më shumë se 2 miliardë dollarë. Është e pabesueshme që qeveria Greke, e cila pranoi sekuestrimin e pasurisë çame në fund të Luftës së Dytë Botërore, u ka mohuar të mbijetuarve dhe pasardhësve të tyre edhe të drejtën për të vizituar tokat e të parëve.

4. Shoqata Patriotike “Çamëria” dhe Organizata “Rrënjët Shqiptare” i bëjnë thirrje Greqisë ????ë ????????????????????????????????????ë ????ë ???????????????????????????? ????????????????ë???????????????? ???????????? ???????????????????????? ????ë ????????????????????????????????ë???????? ????ë Ç????????ë????????????ë, ???????? ???????????? ????ë ???????????????????????????? ???? ???????????????????????? ????????????ë???????? ????????????????????????????????ë???????? ????ë ????????????????????????ë ???? ????????????????????????ë ????ë ????????????????????. Shqiptarët në Greqi kërkojnë mbrojtje të barabartë sipas ligjit, mbrojtje nga asimilimi i detyruar dhe shtypja qeveritare, si dhe mundësi për punësim në institucione publike dhe arsimim në gjuhën amtare. Ata duhet të gëzojnë të njëjtat të drejta që gëzon pakica greke në Shqipëri.

5. Shoqata Patriotike “Çamëria” dhe Organizata “Rrënjët Shqiptare” besojnë se për të zgjidhur me sukses problemin çam, shqiptaro-amerikanët duhet të ndërgjegjësojnë Perëndimin për Çështjen Çame dhe të krijojnë një strategji për ndërkombëtarizimin e kësaj kauze. Dy organizatat i bëjnë thirrje të gjithë shqiptarëve në Shqipëri, Mal të Zi, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Çamëri dhe Luginën e Preshevës për të mbështetur këtë nismë dhe nënshkruar peticionin.

???????? ???????????????????????????????? ???????? ????ë ????????ë????????????????ë ???????? ????????ë ???????????????????????????????????????? ???? ç???????????????? ????ë???? ????ë ????ë???????????????????? ????????????????????ë ????ë???????????????????????????? ????ë???? Çë???????????????????????? Ç???????????? ????ë ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????. ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? “Ç????????ë????????????” ???????????? ???????????????????????????????????????? “????????ë????????ë???? ????????????????????????????????????” ???????? ????ë ???????????????????????????? ????????????????ë???? ????????????????????????????????????????????, ???????? ???????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ????ë ????????-????ë, ????ë ????????????????????ë???????????? ???????????? ????????????????ë ???? ???????????????????????? ????ë???? Ç????????ë????????????ë, ????ë ???????????????????????????????? ????ë ????????????????.

????ë???????????????????????????????? ???????????? ????????????ë???????????????? ????????????????????????????????????????: http://chng.it/pzYtjctZsw