Kllogjeri, detyrim njerëzor dhe kujtesë e amanetit!