PDIU është partia e kauzave kombëtare, e çështjes çame, e bashkimit kombëtar, e mbrojtjes së diasporës, e përfshirjes së atdhetarisë në drejtimin e vendit. “Atdheu është kryefjala që duhet të na udhëheqë”.  

Plotëso formularin me të dhënat personale në vijim dhe bëhu anëtar i PDIU-së.

Për me shumë informacion mund të na vizitoni në adresën tonë:

Pas ish-Ekspozitës “Shqipëria Sot”, Tiranë, Albania

+355 (0)4 2224722

info@pdiu.al

Fushat me * janë të detyrueshme

Duke u regjistruar ju jepni pëlqimin/miratimin tuaj për përdorimin e të dhënave personale, në përputhje me përcaktimet e Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, të ndryshuar, aktet nënligjore të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale si dhe legjislacionin shqiptar në fuqi.